Bảng giá nạp gas bổ sung máy lạnh NGUYỄN KIM HCM 

Bảng giá nạp gas bổ sung máy lạnh NGUYỄN KIM HCM 

nạp gas bổ sung máy lạnh trọn gói

Nạp gas điều hòa 9000 BTU

Máy

200.000

GAS – R410-R32

Nạp gas điều hòa 12.000 BTU Máy 300.000 GAS – R410-R32
Nạp gas điều hòa 18.000 BTU Máy 400.000 GAS – R410-R32

Nạp gas điều hòa 27.000 BTU

Máy

500.000

GAS – R410-R32

Lưu ý: chưa tính phí hóa đơn giá trị gia tăng

 

 

BẢNG GIÁ NẠP GAS BỔ SUNG TÍNH THEO PSI 

Bảng giá nạp gas điều hòa (Giá Tham Khảo)

Loại máy lạnh(điều hòa)

ĐVT

Giá (VNĐ)

Loại gas

Nạp gas bổ sung điều hòa 9000 BTU

PSI

8.000/1PSI

GAS – R410-R32

Nạp gas bổ sung điều hòa 12.000 BTU

PSI

10,000/1PSI

GAS – R410-R32

Nạp gas bổ sung điều hòa 18.000 BTU – 27.000 BTU

PSI

12,000/1PSI

GAS – R410-R32

Lưu ý: chưa tính phí hóa đơn giá trị gia tăng

GỌI NGAY 08.19006850